Drivere for Windows

  • Drivere for Windows

    Hva Er Potenser?

    Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitid, overtid og reisetid finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo. Tidsystemet fordeler arbeidstid og sykmeldingstid per dag ut fra sykmeldingen din. Du har selv ansvaret for å kontrollere om du har avtalt ferie eller avspasering i sykmeldingsperioden, og eventuelt endre det. Kontakt lønns- eller HR-ansvarlig i din virksomhet om du har spørsmål. Har du planlagt avspasering mens du er syk, ta kontakt med lønn eller HR i din virksomhet. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp Arbeidsordre og velg aktivitet. Eller søk opp prosjekt ved å søke på navn…